De toekomst van het consumentenkrediet in België

Het is duidelijk dat consumentenkrediet een cruciale rol speelt in onze collectieve toekomst. Deze kredieten helpen bij het financieren van de belangrijkste behoeften voor de transitie die onze samenleving doormaakt. Als we willen dat de transitie slaagt, moeten we de toegenomen vraag naar en behoefte aan consumentenkrediet erkennen. Dit betekent:

arrow down circle icon

The future of consumer credit in Belgium
No further restrictions on consumer credit

Geen verdere beperkingen op consumentenkrediet

België is naar EU-vergelijking al zeer sterk gereguleerd. De nieuwe EU-consumentenkredietrichtlijn (CCD), die in 2023 op Europees niveau is aangenomen om consumenten in de hele EU beter te beschermen, bevat veel zaken die in België al van kracht waren. Daarom vragen wij dat de CCD wordt uitgevoerd zonder verder te gaan dan de EU-voorschriften, aangezien dit een onevenredige last zou betekenen voor het consumentenkrediet.

Belgium already has a very strongly regulated environment by EU comparison. In fact, the EU Consumer Credit Directive, which was adopted on the European level in 2022 to better protect credit takers across the EU, includes many provisions that are already in place in Belgium. We therefore ask that the CCD is implemented without going beyond EU requirements, as this would put a disproportionate burden on consumer credit.<br />

Solide juridisch kader

Als consumentenkrediet maximaal wil bijdragen aan de transitie van onze samenleving, dan is een kader dat rechtszekerheid biedt van cruciaal belang. Dat is vandaag niet altijd zo. Een goed voorbeeld hiervan is een recente uitspraak van het Hof van Cassatie. De uitspraak stelt dat een kredietverstrekker altijd verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van de door hem gefinancierde investeringen, ook al is er geen band tussen de kredietverstrekker en de installateur. Maar in het geval van installaties voor zonnepanelen, bijvoorbeeld, is het moeilijk voor een kredietverstrekker zoals een bank om verantwoordelijk te zijn voor de correcte levering en installatie. Dit kan de manier waarop kredieten worden gegeven bemoeilijken en zou het voor kredietverstrekkers moeilijker maken om dergelijke investeringen te financieren. 

More flexibility to prevent default credit

Meer flexibiliteit om terugbetalingsproblemen te voorkomen

De kredietsector zou graag meer wettelijke mogelijkheden zien om mensen te helpen die met onverwachte levensgebeurtenissen worden geconfronteerd en moeite hebben om hun krediet terug te betalen. In de meeste gevallen zijn het levensgebeurtenissen zoals ziekte, echtscheiding of jobverlies die het inkomen en de terugbetalingscapaciteit van mensen aantasten en wanbetaling veroorzaken. Uitgestelde betalingen of langere contracttermijnen zouden in veel van deze gevallen kunnen helpen, maar zijn momenteel niet toegestaan volgens de Belgische wetgeving. De ervaring met de coronacrisis, waarbij uitstel van betaling onder bepaalde omstandigheden uitzonderlijk werd toegestaan, heeft aangetoond dat dit een nuttige manier is om terugbetalingsproblemen te voorkomen.