FAQ

Wat is een consumentenkrediet?

Een consumentenkrediet is een lening waarmee mensen consumptiegoederen en -diensten kunnen kopen. Meestal worden consumentenkredieten gebruikt voor woningrenovaties of investeringen in verband met energiebesparingen of de aanschaf van een auto, elektronica en huishoudelijke apparaten.

Waarom is consumentenkrediet goed voor de samenleving?

Consumentenkredieten spelen een waardevolle rol in onze samenleving. Ze verhogen de koopkracht, dragen bij aan de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol in onze toekomst: ze bevorderen groene woningrenovaties, stellen mensen in staat zich een duurdere elektrische auto te veroorloven of zonnepanelen te installeren voor een groene energievoorziening. Consumentenkredieten houden mensen ook verbonden. Het geeft hen de middelen om te investeren in de tools die nodig zijn om de digitale transitie en de nieuwe manieren van werken bij te houden. Consumentenkredieten zorgen er bovendien voor dat mensen hun toekomst in eigen handen nemen en stellen mensen in staat een opleiding te volgen om hun leven te heroriënteren.

Wat is de rol van een kredietverstrekker?

Kredietverstrekkers bieden verschillende financiële oplossingen aan consumenten. Naast het verstrekken van kredietoplossingen aan Belgen, fungeren kredietverstrekkers als poortwachters om ervoor te zorgen dat leningen alleen worden verstrekt aan mensen die over de nodige terugbetalingscapaciteit beschikken. Kredietgevers die deel uitmaken van de BVK opereren in een strikt gereguleerde omgeving. Naast de regelgeving volgen alle leden de 10 principes voor verantwoord lenen.

Is consumentenkrediet duur?

Net als bij hypothecaire leningen betalen kredietnemers een vergoeding in de vorm van rente. De totale kosten van een consumentenkrediet hangen af van het bedrag van de lening, de aflossingsperiode en de markt-/inflatietrends. De jaarlijkse totale kosten van een consumentenkrediet (“JKP”) zijn in België wettelijk begrensd, afhankelijk van het bedrag en het soort krediet. Deze plafonds worden tweemaal per jaar door de wetgever herzien. Meer informatie over de kosten van consumentenkredieten vindt u via Wikifin.

Hoe is het consumentenkrediet in België geregeld?

Consumentenkrediet is onderworpen aan een specifieke wetgeving (Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht). De jaarlijkse totale kosten van een consumentenkrediet (“JKP”) zijn in België wettelijk begrensd, afhankelijk van het bedrag en het soort krediet. Kredietverstrekkers voeren verplichte onderzoeken naar de terugbetalingscapaciteit uit waarbij vaak om bewijzen van inkomsten en uitgaven wordt gevraagd. Iedere consument die een krediet aangaat heeft 14 dagen bedenktijd om zonder vermelding van reden van het krediet af te zien. Naast de strikte wettelijke bepalingen hebben kredietaanbieders in België 10 principes voor verantwoord lenen aangenomen. Meer informatie over deze principes vindt u hier.